• Slideshow Image 1
 • Slideshow Image 2

Kategorie


Polityka prywatności apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl


1. Postanowienia ogólne

 1. Czytając, przeglądając czy używając serwis apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl pacjent akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie.
 2. Jako administrator apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. Wszelkie wprowadzane zmiany nie mają wpływu na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl

2. Dane Osobowe

 1. W czasie korzystania z apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub telefonicznie. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 2. Niepodanie wymaganych danych zablokuje możliwość zakupu i wysyłki.
 3. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, e-aptekarodzinna.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia
 4. Cel przetwarzania
  Dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy zawieranej pomiędzy każdym z Klientów a Administratorem w ramach działalności Apteki Internetowej. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z Klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości danych podanych przez pacjentów w procesie rejestracji.
 5. Zbiór danych
  W związku z realizacją wskazanych celów przetwarzania danych oraz w wykonaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych zbiory danych osobowych pacjentów  podlegają  rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

3. Zamawianie produktów

 1. Zamawianie produktów oferowanych przez aptekę internetową e-aptekarodzinna.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
 2. Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i zakup preparatów leczniczych, a niepodanie tych danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia danych na ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również Klientom możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec apteki lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności.
 4. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

4. Pozostałe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl (np. zmiany w zamówieniu, wewnętrzne informacje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, itp.)
 2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5. Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do apteki internetowej e-aptekarodzinna.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
 2. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 3. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 4. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez pacjentów z Apteki Internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z zakupów, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

6. Informacja o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez internet

 1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu następujących zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. poprzez: tworzenie regularnych kopii bezpieczeństwa, szyfrowane SSL/TLS dla usług pocztowych .
 2. Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Administratora e-aptekarodzinna.pl
 3. Administrator danych e-aptekarodzinna.pl prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych i mających do nich dostęp. Osoby te są odpowiednio przeszkolone w kwestii ochrony przechowywanych i przetwarzanych danych oraz prawidłowego się z nimi obchodzenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt na iapteka@e-aptekarodzinna.pl

 

 

Logowanie

Zdrowa żywność

Kosmetyki naturalne

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami