• Slideshow Image 1
  • Slideshow Image 2

Kategorie

Prawo

Art. 68 ust. 3 UCHAWAŁY SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 marca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw

otrzymuje brzmienie:

Dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza z wyłączeniem produktów, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta(Dz.U 2015.875 z dn 24.06.2015r)

oraz ust 3a

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, mając na względzie zapewnienie ich odpowiedniej jakości.

Logowanie

Zdrowa żywność

Kosmetyki naturalne

Nowości

Promocje Producentów

Zestawy z miniproduktami